Додаток до Порядку складаннястраница1/5
Дата03.05.2018
Размер0.81 Mb.
Название файлаДекларація про прибуток підприємства.doc
  1   2   3   4   5


Додаток до Порядку

складання декларації про прибуток підприємства

Декларація про прибуток підприємства


Назва підприємства

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

________________________________________________________
________________________________________________________

Форма власності (КФП)

Підпорядкованість

___________________________________________________(адреса, телефон платника)

Податковий період _____ року квартал півріччя 9 місяців рік

Декларація подається до

Державної податкової адміністрації в ________________________________________________________Відмітка про одержання Декларації


(дата, штамп ДПА)

Одиниця виміру: в тис. грн. з одним десятковим знаком
Показники

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку звітного року
1

2

3

4

1

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (додаток А, рядок 1.7)

12

Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями (додаток Б, рядок 2.12)

23

Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та капітальний доход, пов’язаний з видобутком корисних копалин (додаток В, рядок 3.7)

34

Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів (додаток Г, рядок 4.8)

45

Доходи від врегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості (додаток Д, рядок 5.13)

56

Доходи від здійснення операцій лізингу (оренди)

67

Доходи у вигляді пасивного прибутку, одержані за межами митної території України з урахуванням сплаченого податку

78

Інші види доходів, що входять до складу об’єкта оподаткування (додаток Е, рядок 8.14)

89

Сукупний валовий доход (сума рядків з 1 по 8)

910

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування (додаток Є, рядок 10.9)

1011

Скоригований валовий доход (рядок 9 - рядок 10)

11


1

2

3

4

12

Витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж)


12.1

витрати, пов’язані з придбанням матеріальних активів, виконанням робіт, наданням послуг для їх подальшого використання у власній господарчій діяльності ( сума рядків з 1 по 3, з 5 по 7, з 9 по 13 додатка Ж )

1212.2

Приріст (убуток) балансової вартості інвентарних запасів покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції: зі знаком мінус, якщо різниця має позитивне значення (додаток Л, сума рядків з 33.1 по 33.3) та зі знаком плюс, якщо різниця має від’ємне значення (додаток Ж, сума рядків 4, 8, 14)

1312.3

витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи (соціальне пенсійне страхування та додаткове пенсійне забезпечення) (додаток Ж, сума рядків 15, 16, 17)

1412.4

сума коштів або вартість майна, добровільно перерахованих до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад, до неприбуткових організацій, але не більше ніж чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

1512.5

сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, цим об’єднанням, але не більше ніж 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

1612.6

сума безнадійної заборгованості у частині, що не була віднесена на валові витрати, у разі, коли відповідні заходи щодо стягнення таких боргів не призвели до позитивного наслідку, а також заборгованості стосовно якої закінчився строк позовної давності

1712.7

сума податку на додану вартість (визначається відповідно до підпункту 5.3.3 Закону), сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) підприємств, які не зареєстровані як платники податків на додану вартість

1812.8

сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов’язкових платежів

1912.9

Проведення рекламних заходів:


12.9.1

стосовно товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) платником податку

2012.9.2

з організації прийомів, урочистостей, презентацій і свят, придбанням і розповсюдженням подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатного надання послуг (виконання робіт) з метою реклами, але не більше двох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) квартал

2112.10

витрати на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури

22


1

2

3

4

12.11

коригування сум витрат, не віднесених до складу валових витрат або не врахованих в минулих звітних періодах

2312.12

витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів

2412.13

витрати за лізинговими (орендними) операціями

2512.14

сума коштів, внесених до страхових резервів небанківськими фінансовими установами

2612.15

витрати, пов’язані з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов’язаннями в зв’язку з веденням господарської діяльності (додаток З, сума рядків з 29.6 по 29.8)

2712.16

інші витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) (додаток Ж, рядок 18)

2813

Витрати по операціях з борговими зобов’язаннями та валютними цінностями (рядок 29.13 додатка З - рядок 27 декларації)

2914

Витрати по операціях з основними фондами та нематеріальними активами (додаток І, рядок 30.8)

3015

Витрати по інших операціях (додаток К, рядок 31.6)

3116

Загальна сума валових витрат (сума рядків з 14 по 31 + рядок 12 + рядок 13)

3217

Витрати, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових витрат з метою оподаткування (додаток Л, сума рядків з 33.4 по 33.6)

3318

Амортизаційні відрахування (додаток М, рядок 34.6)

3419

Амортизаційні відрахування, які за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 35.5)

3520

Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали (рядок 11 - рядок 32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка О)

3621

Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту за 0,7 до 0,6 (додаток П-1, рядок 43.3)

36.122

Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 36.1 х 0,30) (додаток П-1, рядок 43.4)

36.223

Оподатковуваний прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту з 0,7 до 0,6 (рядок 36 - 36.1)

36.324

Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків (додаток О, рядок 36.3)

37

1

2

3

4

25

Від’ємне значення об’єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього подакового кварталу, перенесене на наступні податкові квартали

3826

Оподатковуваний прибуток з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого за результатами попереднього звітного кварталу і перенесеного на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3 та 38 має позитивне значення.

3927

Від’ємне значення об’єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3 та 38 має від’ємне значення

4028

Податкове зобов'язання (додаток П, рядок 41.4)

4129

Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 42.)

4230

Сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 43)

4331

Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 44)

4432

Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 45)

4533

Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток Р, рядок 46.7)

46


Довідково : витрати, понесені платником від проведення товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12 Декларації (з графи 9 додатка С) __________ тис. грн.
Дата подання декларації "___"________________ р.

Наведена інформація є вірною.

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)М.П.

Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного бюджету по особовому рахунку платника податку:

Сума: _________________________________ тис. грн. ___________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П-1, рядок 43.6) (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

Дата "___"________________ р. Службова особа ДПА _____________________
Проведення нараховуваного податку на прибуток до місцевого бюджету по особовому рахунку платника податку:

Сума: __________________________________ тис. грн. ___________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П-1, рядок 43.6) (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

Дата "___"________________ р. Службова особа ДПА _____________________


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©2docus.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Рабочая программа
Методические указания
Пояснительная записка
Методические рекомендации
Практическая работа
Общая характеристика
Учебное пособие
Теоретические основы
Теоретические аспекты
Физическая культура
Дипломная работа
Федеральное государственное
История развития
Технологическая карта
Самостоятельная работа
Теоретическая часть
квалификационная работа
Техническое задание
Выпускная квалификационная
Краткая характеристика
Методическая разработка
государственное бюджетное
Общие положения
Методическое пособие
Гражданское право
Основная часть
История возникновения
Общие сведения
прохождении производственной
Производственная практика
Экономическая теория
Учебная программа
Общие требования
Практическое занятие
теоретические основы
Решение задач
информационная система
Направление подготовки
Управление персоналом
Управление образования
физическая культура
Теоретические вопросы
Технологические процессы
Математическое моделирование
Компьютерная графика
Операционная система
Электромагнитная совместимость
Техническая эксплуатация