Розділ Теоретичні основи вивчення психічних особливостей підлітків, які займаються різними видами спорту


Індивідуально-психологічні особливості, що обумовлюють вибір виду спортивної діяльностістраница6/22
Дата05.11.2018
Размер0.96 Mb.
Название файлаЗМІСТ.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
1.2. Індивідуально-психологічні особливості, що обумовлюють вибір виду спортивної діяльності

Як показав проведений аналіз літератури, питання про складові спортивного успіху, незважаючи на наявне різноманіття самих переконливих даних, стосовно до конкретного виду спорту поки ще залишається дискусійним [33, 37]. Внаслідок цього і в цілях підвищення прогностичности в спорті орієнтація та відбір здійснюється комплексно, з урахуванням великої кількості факторів. Для цього використовується зіставлення індивідуальних даних конкретного спортсмена з модельними характеристиками, що дозволяє визначити відповідність психофізичних можливостей спортсмена вимогам, диктованим специфікою виду спорту, і виявити на цій основі резерви подальшого вдосконалення.

Між тим необхідно відзначити, що мало хто з найсильніших спортсменів, за показниками яких створювалися усереднені моделі, по своїм даним відповідають «усередненим ідеалам». При зіставленні індивідуальних показників видатних спортсменів з модельними характеристиками частіше зустрічається ситуація, коли спортсмен володіє рядом здібностей, що перевищують відповідні показники, а за окремими складовими майстерність досить далека від модельних величин. В цьому випадку абсолютно вірно зазначено, що недоліки підготовленості багатьох видатних спортсменів - закономірне продовження їх сильних сторін, і не будь цих недоліків, не виникли б і здібності, що забезпечують досягнення спортсменами високих результатів [33, 38 - 40].

Ці фактори в значній мірі змінюються у відповідності з рівнем підготовленості і зростанням спортивної майстерності. У відповідності з цим прогнозування і відбір, особливо на початковому етапі тренувального процесу, повинні вестися не у відповідності з кінцевою моделлю, а у відповідності з факторами, що відображають проміжні моделі, які відповідають певному рівню підготовленості або досягнень. Це дозволить більш цілеспрямовано вибирати засоби і методи для вирішення завдань підготовки спортсменів [33, 40].

Успішність спортивної діяльності значною мірою обумовлена тим, наскільки обраний суб'єктам вид спорту відповідає його схильностям, інтересам, здібностям і психофізіологічної структурі особистості. Пов'язано це з тим, що досягнення видатного результату в спорті можливо людьми з різним поєднанням особливостей індивідуальності, але неодмінною умовою є те, щоб ці особливості відповідали специфіці обраного виду спортивної діяльності. Разом з тим, вибір обумовлений не тільки і не стільки соціальними факторами, скільки півсвідомою потребою в даному виді діяльності, яка формується під впливом наявних у людини особливостей особистості [25].

Отже, вибір виду спортивної діяльності відбувається у відповідності з індивідуальними особливостями, наприклад, особи з високою активністю, надлишком енергії, життєрадісністю і оптимізмом частіше воліють ігрові види спортивної діяльності, особи зі схильністю до деякої театральності в поведінці - художню гімнастику, акробатику та ін.

В цьому плані представляє інтерес порівняти індивідуальні особливості висококваліфікованих важкоатлетів з представниками інших видів спорту. Серед важкоатлетів більше осіб зі слабкою нервовою системою за збудженням, інертністю нервових процесів (збудження і гальмування). За показниками зовнішнього і внутрішнього балансу характерно переважання збудження та врівноваженості [21, 88].

Характеризуючи типологічний комплекс, який більшою мірою притаманний важкоатлетам, можна відзначити його зв'язок із стійкістю до монотонної діяльності (стан, що виникає внаслідок одноманітної діяльності). Це пов'язано також з відносною емоційною бідністю тренувального процесу. Порівнюючи типологічний комплекс важкоатлетів з іншими, необхідно відзначити певні відмінності. Зокрема, боксерів характеризує середня сила нервової системи, рухливість нервових процесів, переважання збудження по зовнішньому і внутрішньому балансах. Ближче до них стоять фехтувальники і легкоатлети-спринтери, в той час як типологічний комплекс середньовиків, стаєрів і велосипедистів - шосейників, а також важкоатлетів більше тяжіє до стійкості та монотонності, хоча можна відзначити і відмінності. Средневики і стайєри мають значно виражену інертність збудження і гальмування.

При об'єктивно недостатньому прояві якихось необхідних для даного виду спортивної діяльності "компонентів", що складали темперамент і спрямованість особистості, зміна системи відносин може компенсувати багато з "недоліків" [21, 89 - 91].

Так, у спортивній практиці можна знайти достатньо прикладів дуже вдалого поєднання темпераменту, спрямованості особистості і характеру, які сприяють розвитку здібностей, ефективної їх реалізації. Таке поєднання може бути краще або гірше, але в ідеальному вигляді воно практично не зустрічається [4, 121].

У відповідності з цим властивості нервової системи розглядаються не як різні ступені досконалості нервової системи, а як типи, що відрізняються різним характером врівноваження організму з середовищем. В цілому властиве кожній людині різноманітність поєднань основних властивостей нервової системи є фізіологічною основою індивідуальних відмінностей і [4, 121 - 122].

Подібна спрямованість у відмінностях спостерігається і щодо психологічних особливостей більш високого рівня рис особистості.

Важкоатлетів відрізняє вираженість наступних факторів: емоційної стійкості, безпечності, сумлінності, серед вторинних факторів - урівноваженості (по Кеттеллу).

Значно розрізняються орієнтувальники і фехтувальники. Так, на відміну від важкоатлетів, орієнтувальники мають більш високий рівень спілкування, інтелектуальну рухливість, відрізняються незалежністю, більшою чутливістю, підозрілістю, у поєднанні з мрійливістю, але в той же час дратівливі і нетерпимі. Серед факторів другого порядку для них характерна висока тривожність, екстраверсія, незалежність. Для фехтувальників ж характерні прагнення до новаторства і експерименту, відповідальність, самоконтроль, сила волі, чутливість, схильність до нових переживань, артистичний темперамент, багата уява, тендітна емоційність [4, 123 - 124].

Отже, риси особистості, як і типологічні особливості, що впливають на вибір виду спортивної діяльності; останнє може сприяти прояву рухових здібностей в обраному виді спорту. Це, в свою чергу, підкріплює мотивацію спортсмена і створює стійкий інтерес до обраного виду діяльності, підвищуючи його ефективність. Слід зазначити, що цей замкнутий цикл чітко виявлений у виробничих умовах та в спортивній діяльності [33, 119].

Таким чином, узагальнюючи все вищесказане, можна стисло сформулювати деякі висновки.

Риси особистості, як і типологічні особливості, впливають на вибір виду спортивної діяльності.

Вибір виду спортивної діяльності відбувається згідно з індивідуально-психологічними особливостями людини.

Успішність спортивної діяльності значною мірою обумовлена тим, наскільки обраний суб'єктом вид спорту відповідає його схильностям, інтересам, здібностям і психофізіологічнії структурі особистості.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©2docus.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Методические указания
Рабочая программа
Пояснительная записка
Методические рекомендации
Общая характеристика
Практическая работа
Учебное пособие
Теоретические основы
Физическая культура
Теоретические аспекты
Дипломная работа
Федеральное государственное
Технологическая карта
Теоретическая часть
Самостоятельная работа
История развития
Техническое задание
Краткая характеристика
Выпускная квалификационная
Методическое пособие
Методическая разработка
квалификационная работа
Гражданское право
государственное бюджетное
История возникновения
прохождении производственной
Общие сведения
Экономическая теория
Общие положения
Производственная практика
Общие требования
Основная часть
Управление персоналом
Учебная программа
Теория вероятностей
Операционная система
Электромагнитная совместимость
Управление образования
Единая система
Техническое обслуживание
Экономическая безопасность
Рабочая учебная
учебная программа
Структурная схема
Направление подготовки
Математическое моделирование
Правовое регулирование
Пожарная безопасность