Стандарт укравтодорСкачать 270.1 Kb.
страница1/5
Дата05.11.2018
Размер270.1 Kb.
Название файлаСОУ 037-2009.docx
  1   2   3   4   5

c:\users\iryabova\desktop\рябова1\соу (стандарт организации украины) 45.2-00018112-037 2009.files\image001.jpg

 

СТАНДАРТ УКРАВТОДОР 

 

  

 

  

Споруди транспорту

 

МАТЕРІАЛИ ПРОТИОЖЕЛЕДНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗИМОВОЮ СЛИЗЬКІСТЮ. КЛАСИФІКАЦІЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ  ВИПРОБУВАНЬ

 

СОУ 45.2-00018112-037:2009

 

Видання офіційне 

 

 КИЇВ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

2009


ПЕРЕДМОВА

 

1 РОЗРОБЛЕНО:Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

Державний науково-технічний центр інспекції якості та сертифікації дорожньої продукції „Дор’якість”

   Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна

   (ДерждорНДІ)

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України (ІГМЕ АМН України)

 

РОЗРОБНИКИ: Н. Брень, В. Даценко, О. Догадайло, В. Жданюк (керівник розробки), К. Жданюк, В. Заяц, О. Кіхтенко, І. Кіяшко,     П. Коваль, К. Краюшкіна, Є. Прусенко, А. Сєдов, А. Сердюк,      Ю. Пригода, В. Титар, В. Туз, Т. Хімерик 

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України лист від 04.12.08 №16831/12/10-08.

   Міністерство охорони здоров’я України лист від 28.11.08 №05.03.02-07/77056.

 

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) від 31.12.08 № 901 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП „УкрНДНЦ” за № 32595752/1853 від 10.02.09 

c:\users\iryabova\desktop\рябова1\соу (стандарт организации украины) 45.2-00018112-037 2009.files\image002.gif 

Право власності на цей документ належить Державній службі автомобільних доріг України (Укравтодор). Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державної служби автомобільних доріг України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності потрібно звертатися до Державної служби автомобільних доріг України.

 

 

_________________СТАНДАРТ УКРАВТОДОР_______________ 

Споруди транспорту

 

МАТЕРІАЛИ ПРОТИОЖЕЛЕДНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗИМОВОЮ СЛИЗЬКІСТЮ. КЛАСИФІКАЦІЯ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ 

Сооружения транспорта

 

МАТЕРИАЛЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

                                                                           Чинний від 2009-04-01

   Видання офіційне

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт встановлює класифікацію, технічні вимоги та порядок проведення випробувань матеріалів протиожеледних, які виготовляються і застосовуються у твердому або рідкому стані для боротьби із зимовою слизькістю на автомобільних дорогах загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Споживачами матеріалів протиожеледних є підприємства і організації, які виконують роботи з зимового утримання автомобільних доріг загального користування.

1.3 Вимоги цього стандарту обов’язкові для виконання всіма організаціями, підприємствами і контролюючими органами незалежно від форми власності при використанні цього стандарту у своїй діяльності.

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯУ цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б В.2.7-29-95

Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Класифікація
ДСТУ Б В.2.7-32-95

Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001

Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98

Щебінь і гравій із щільних гірських по-рід і відходів промислового виробниц-тва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ 3273-95         

 


Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3413-96

 


Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3587-97

Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4488:2005

Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4077-2001

Якість води. Визначення рН (ISO 10523: 1994, MOD)

ДБН В.1.4-1.01-97

СРББ Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційний контроль будівель-них матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007

Споруди транспорту. Автомобільні дороги

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

НПАОП 63.21-1.01-96

Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
ДСП № 201-97

Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами

ДСанПіН 2.2.7.029-99

Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

РД 52.04-186-89

Руководство по контролю загрязнения атмосферы

(Керівництво з контролю забруднення атмосфери)ТУ У В.2.7-24.1-31911658.001-2002

Суміші «Сілол». Технічні умови

ТУ У 6-02-5-61-97

Водовідштовхуючі рідини ГКР-11Н, ГКР-11К. Технічні умови

П-Г.1-218-113-97

Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

П Г.1-218-118:2005

Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг

СП 1042-73

 


Организация технологических процес-сов и гигиенические требования к производственному оборудованию

(Організація технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)            МВ 218-03450778-414:2005

Методичні вказівки щодо гранично-допустимих норм витрат проти-ожеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг

МВВ (МО) 218-03450778-237-2004

Методика оцінки впливу хлоридів на довкілля

СниП 2.09.04-87

 


Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

(Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)ГОСТ 12.1.007-76

 


ССБТ. Вредные вещества. Классифи-кация и общие требования безопасности

(Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)


ГОСТ 12.1.010-76

 


ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93

 


ССБТ. Пожаровзрывобезопасность  статического электричества. Общие требования (Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79

 


ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050-86

ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91

 


ССБТ. Оборудование производствен-ное. Общие требования безопасности             

(Обладнання виробниче. Загальні                                       вимоги безпеки)ГОСТ 12.3.002-75

 


ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

(Процеси виробничі. Загальні вимоги                                       безпеки)ГОСТ 12.4.009-83

ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розташування і обслуговування)

ГОСТ 12.4.021-75

ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

(Системи вентиляції. Загальні вимоги)ГОСТ 12.4.103-83

 


ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 17.2.3.02-78

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 3900-85

Нефтепродукты. Метод определения плотности

(Нафтопродукти. Метод визначення густини)ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия

(Вода дистильована. Технічні умови)ГОСТ 8735-88

Песок для строительных работ. Методы испытаний

(Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань)ГОСТ 12026-76

Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

(Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови) 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ, СКОРОЧЕННЯ 

Нижче подано терміни, ужиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 автомобільна дорога загального користування

Згідно з Законом України “Про автомобільні дороги”.

3.2 матеріали протиожеледні

Тверді сипкі або рідкі матеріали, які використовуються для боротьби із зимовою слизькістю покриттів автомобільних доріг загального користування.

3.3 зимова слизькістьЗгідно з П Г.1-218-118.

 

 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Матеріали протиожеледні, що призначені для ліквідації зимової слизькості, повинні відповідати вимогам цього стандарту.

4.2 Застосування матеріалів протиожеледних полягає у нанесенні їх на поверхню покриття дорожнього одягу автомобільної дороги, що забезпечує рівномірне зчеплення колеса з покриттям по всій площі і, відповідно, перешкоджає виникненню дорожньо-транспортних пригод завдяки зменшенню ймовірності заносів на складних ділянках дороги та при вимушеному гальмуванні.

 4.3 Термін ліквідації зимової слизькості визначається згідно      ДСТУ 3587.

  

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОТИОЖЕЛЕДНИХ МАТЕРІАЛІВ 

5.1 Матеріали протиожеледні за агрегатним станом поділяють на дві групи:

- тверді;

- рідкі.


5.2 Матеріали протиожеледні за використанням вихідних матеріалів при виготовленні та принципом дії поділяють на чотири види:

Матеріали протиожеледні антиобмерзальні (МПА) – при виготовленні яких у якості вихідних матеріалів застосовують водовідштовхуючі рідини – ГКЖ-11К згідно з ТУ У 6-02-5-61 та захисні суміші типу„Сілол” згідно з   ТУ У В.2.7-24.1-31911658.001, що надають поверхні покриттів гідрофобні властивості та перешкоджають обмерзанню покриттів.

Матеріали протиожеледні фрикційні (МПФ) – при виготовленні яких у якості вихідних матеріалів застосовують пісок щільний природній згідно з ДСТУ Б В.2.7-32, пісок кварцево-залізистий згідно з ДСТУ Б В.2.7-33, подрібнені мінеральні матеріали згідно з ДСТУ Б В.2.7-29 та їх суміші, що покращують зчеплення з поверхнею обмерзлого покриття.

Матеріали протиожеледні плавильні (МПП) при виготовленні яких у якості вихідних матеріалів застосовують кристалічні, гранульовані або лускоподібні хлориди, ацетати, карбаміди, нітрати, що мають здатність плавити лід або сніг.

Матеріали протиожеледні комбіновані (МПК) при виготовленні яких у якості вихідних матеріалів застосовують матеріали протиожеледні фрикційні та матеріали протиожеледні плавильні згідно з вимогами цього стандарту.

 5.3 За хімічним складом МПП поділяють на чотири підгрупи:

- перша підгрупа – хлориди (хлористий натрій, хлористий кальцій, хлористий магній, хлористий калій);

- друга підгрупа – ацетати (ацетат амонію, ацетат калію, ацетат кальцію);

- третя підгрупа – карбаміди (сечовина, карбамідно-аміачна селітра;)

- четверта підгрупа – нітрати (нітрат кальцію, нітрат магнію).

  

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

6.1 Матеріали протиожеледні виготовляють та застосовують згідно з цим стандартом та технологічними регламентами, затвердженими у встановленому порядку та погодженими з виробниками.

6.2 Рідини водовідштовхуючі ГКЖ-11К повинні відповідати вимогам ТУ У 6-02-5-61, а захисні суміші типу „Сілол” –  ТУ У В.2.7-24.1-31911658.001.

6.3 Матеріали протиожеледні фрикційні повинні бути сухі та в розсипчастому стані. Найбільший розмір частинок не повинен перевищувати 10,0 мм. Модуль крупнисті повинен бути понад 2,0 до 3,5 включно згідно з ДСТУ Б В.2.7-29.

Подрібнені шлаки не повинні містити уламків металу і агресивних хімічних речовин.

6.4 Матеріали протиожеледні фрикційні повинні відповідати вимогам, що зазначені у таблиці 1.

6.5 Матеріали протиожеледні плавильні можуть мати твердий або рідкий стан. Найбільший розмір частинок МПП не повинен перевищувати 10,0 мм.

6.6 Матеріали протиожеледні плавильні повинні відповідати вимогам, що зазначені у таблиці 2.

6.7 Матеріали протиожеледні комбіновані виготовляють шляхом змішування у відповідних пропорціях матеріалів протиожеледних фрикційних та матеріалів протиожеледних плавильних. Співвідношення вказаних компонентів при виготовленні матеріалів протиожеледних комбінованих приймаються у залежності від температури довкілля згідно з П-Г.1-218-113.

6.8 Матеріали протиожеледні фрикційні та матеріали протиожеледні плавильні, що застосовують для приготування матеріалів протиожеледних комбінованих, повинні відповідати вимогам, які наведені, відповідно, у таблиці 1 та 2 цього стандарту.

6.9 Для матеріалів протиожеледних комбінованих контролюють концентрацію у їх складі матеріалу протиожеледного плавильного згідно пункту 9.7 цього стандарту.

 

 Таблиця 1 – Властивості матеріалів протиожеледних фрикційних

 


Назва показників

Нормативні значення

Зерновий склад, %, за масою,

 

зерен розміром:

 

понад 10 мм

не допускається

понад 5 мм до 10 мм включно

5, не більше

понад 1 мм до 5 мм включно

80, не менше

1 мм і менше

15, не більше

Вміст пилуватих і глиняних часток, %, за масою

 

3, не більшеВміст глини в грудках, %, за масою

не допускається

Марка за міцністю

400, не менше

 

 

 Таблиця 2 – Властивості матеріалів протиожеледних плавильних

 


Назва показників

Нормативні значення

 

матеріали протиожеледні

тверді


матеріали протиожеледні

рідкі


Зовнішній вигляд

Гранули, кристали, луска, або їх суміш

Водний розчин без механічних включень і осаду

 

Колір

 Від білого до світло-сірого (допускається світлокоричневий, світлорожевий)

Світлий, прозорий (допускається із слабким забарвленням  жовтого або блакитного кольору)

 

Запах

відсутній

відсутній

 

Зерновий склад, %, за масою,

 

 

 

зерен розміром:

 

 

 

понад 10 мм

не допускається

-

 

1 мм і менше

 15, не більше

-

 

Температура кристалізації, °С

-

мінус 10, не вище

 

Вміст нерозчинних у воді речовин, %, за масою

 2,5, не більше

-

 

Водневий показник, (pH)

5-9

5-9

 

Насипна густина, г/см3

0,80-1,15

-

 

Густина розчину, г/см3

-

1,1-1,3

 

Плавляча здатність, г/г, не менше

 

5, не менше

 


2,5, не менше

 


 

 

 

7 ВИМОГИ  БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

7.1. Вимоги безпеки

7.1.1. При приготуванні та використанні матеріалів протиожеледних МПА, МПФ,МПП,МПК необхідно дотримуватись норм та правил НПАОП 63.21-1.01.

7.1.2. Матеріали протиожеледні  містять речовини, що за ступенем впливу на організм людини належать до III та IУ класу небезпеки згідно з    ГОСТ 12.1.007. (речовини мало- та помірно небезпечні).

ГДК в повітрі робочої зони не повинен перевищувати для МПА: стиролу 30/10 мг/м3, сополімерів на основі акрилових мономерів 0,5 мг/м3, бутадієну 1,3 – 400 мг/м3, суми вуглеводнів – 300 мг/м3. Для МПФ: пилу –5 мг/м3, для МПП: хлоридів – 5 мг/м3, ацетатів – 10 мг/м3, карбамідів (сечовина – 10 мг/м, карбамідно-аміачна селітра – 25 мг/м3); нітратів –  10 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005, для МПК – в залежності  від складу вихідних матеріалів.

7.1.3. Матеріали протиожеледні виготовляють та застосовують згідно з розділами безпеки та охорони довкілля цього стандарту та технологічними регламентами, затвердженими у встановленому порядку.

7.1.4. Під час приготування  матеріалів протиожеледних та їх застосування необхідно дотримуватись санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування, що встановлені ДСТУ 3273, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002,   СП 1042. Устаткування, комунікації, ємкості повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019,      НПАОП 40.1-1.32-01.

7.1.5. Рівень шумового навантаження на працюючих при приготуванні матеріалів протиожеледних повинен відповідати вимогам ДСН  3.3.6.037, контроль здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.050. Еквівалентні рівні загальної вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати 92 дБ, контроль згідно з ДСН 3.3.6.039.

7.1.6. Параметри мікроклімату повинні відповідати вимогам      ДСН 3.3.6.042.

7.1.7. Працюючі повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно зі СНиП 2.09.04, а також необхідними засобами індивідуального захисту (взуття, брезентові рукавиці, герметичні захисні окуляри та респіратори) згідно з ГОСТ 12.4.103.

7.1.8. Закриті приміщення, де проводяться роботи із матеріалами протиожеледними або їх компонентами, повинні бути обладнанні припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та ДСН 3.3.6.042.

7.1.9. Періодичність контролю вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони – згідно з ГОСТ 12.1.005.

7.1.10. Підприємства з виготовлення та зберігання матеріалів протиожеледних повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з ГОСТ 12.4.009. Усі заходи протипожежної безпеки повинні бути погоджені з місцевими органами державного нагляду.

7.1.11. Вихідні матеріали для матеріалів протиожеледних за результатами радіаційно-гігієнічної оцінки сумарної питомої активності природних радіонуклідів згідно з ДБН В.1.4-2.01 не повинні перевищувати II клас відповідно до вимог ДБН В.1.4-1.01, тобто 740 Бк.кг-1.

7.1.12. До робіт, пов’язаних з приготуванням і застосуванням матеріалів протиожеледних допускаються особи не молодші 18 років, що пройшли: попередній медичний огляд відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я України; професійну підготовку; вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки.

Періодичність, порядок проведення інструктажів на робочих місцях і  перевірки знань робітників з охорони праці та безпечного ведення процесів повинні відповідати вимогам „Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”.

Медичні огляди осіб, зайнятих на виробництві і застосуванні матеріалів протиожеледних, необхідно проводити в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України (Наказ № 45 від 31.03.94).

У разі зміни технології виробництва і застосування матеріалів протиожеледних, зміни устаткування та умов праці, а також у випадку порушення вимог безпеки усі працюючі повинні проходити позаплановий інструктаж із записом у журналі  реєстрації перевірки знань працівників з безпечного ведення технологічного процесу.

7.2. Вимоги охорони навколишнього середовища.

7.2.1. При приготуванні, транспортуванні та застосуванні матеріалів протиожеледних викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин не повинні перевищувати гранично допустимих викидів (ГДВ) відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201.

7.2.2. Контроль за вмістом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при приготуванні та використанні матеріалів протиожеледних, повинен здійснюватись згідно з РД 52.04-186.

7.2.3. При приготуванні, транспортуванні та застосуванні матеріалів протиожеледних не відбувається надходження канцерогенних та мутагенних речовин в навколишнє природне середовище.

7.2.4. Технологічні стічні води і тверді відходи у виробничому процесі утилізуються згідно з ДСанПіН 2.2.7.029.

7.2.5. Протиожеледний матеріал, який не відповідає вимогам цих технічних умов, утилізують як малонебезпечний продукт згідно з    ДСанПіН 2.2.7.029.

 Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©2docus.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Методические указания
Рабочая программа
Пояснительная записка
Методические рекомендации
Общая характеристика
Практическая работа
Учебное пособие
Теоретические основы
Физическая культура
Теоретические аспекты
Дипломная работа
Федеральное государственное
Технологическая карта
Теоретическая часть
Самостоятельная работа
История развития
Техническое задание
Краткая характеристика
Выпускная квалификационная
Методическое пособие
Методическая разработка
квалификационная работа
Гражданское право
государственное бюджетное
История возникновения
прохождении производственной
Общие сведения
Экономическая теория
Общие положения
Производственная практика
Общие требования
Основная часть
Управление персоналом
Учебная программа
Теория вероятностей
Операционная система
Электромагнитная совместимость
Управление образования
Единая система
Техническое обслуживание
Экономическая безопасность
Рабочая учебная
учебная программа
Структурная схема
Направление подготовки
Математическое моделирование
Правовое регулирование
Пожарная безопасность